Nabízím

Koučink, poradenství, semináře, kurzy, výcviky, terapie smíření v rodině

 • osvojení a nácvik dovedností (prožitkové programy)
 • programy prevence sociálně patologických jevů (agrese, násilí, šikana, návykové látky, nikotinismus, zdravá sexualita, zvládání stresu, úzkosti, prevence vyhoření)
 • mezilidské vztahy a jejich kvalita (partnerské vztahy,  předcházení a řešení konfliktů v rodinných i pracovních vztazích, empatie, asertivita, obrana před manipulací, komunikace)
 • podpora rodičovských kompetencí (etapy vývoje dítěte, vrozené a získané vlastnosti dítěte, odměny a tresty, bezpodmínečné přijetí, pozitivní rodičovství, rozvoj osobnosti dítěte, sourozenecké konstelace, rodinné konstelace)
 • efektivní výchovný styl – kvalitní nástroj výchovy Zahradnický model výchovy
 • jak zvládnout problematické dítě (poslušnost, kázeň, motivační faktory, vůle)
 • klima třídy, pomoc při diagnostice, zvládání problematického chování
 • etická výchova  pro učitele, vychovatele, rodiče, implementace etické výchovy do mateřských, základních a středních škol
 • etika profesní, etika státní a veřejné správy
 • vstup a začlenění do pracovního procesu, sladění požadavků rodiny a profese
 • sebepoznání, sebepřijetí, sebeúcta, práce se stresem, úzkostí, strachem,  agresí, nejistotou, nepřijetím v rodině nebo v profesi
 • škola lásky v rodině, emoční konfrontace
 • rozvoj talentu, dosažení úspěchu, schopnost soustředění, učení (pro děti i dospělé)

 

Koučink, poradenství, doprovázení, terapie

 • podpora rodiny – vztahy partnerské, mezigenerační, sourozenecké, terapie smíření v rodině pod vizualizací
 • výchova, výchovný styl, problémy dospívání, kázeň, formace charakteru
 • osobnostní rozvoj – dovednosti, kompetence, postoje, ztráta smyslu, sebepoznání, seberozvoj
 • prevence konfliktů a jejich řešení
 • doprovázení v náročných životních situacích (úmrtí v rodině, rozvod, rozchod partnerů, krizové situace)
 • koučink osobnostní, profesní, transpersonální – individuální práce i koučik týmů