psychoterapeutka – lektorka

Moje služby

výcviky, kurzy, semináře

Jsou interaktivní s důrazem na praxi. Vychází z potřeb klienta a lze je modifikovat. Pracuji s kolektivy dětí od předškolních s rodiči i bez nich, s dospívajícími, rodinami, rodiči i dospělými, pedagogy, pomáhajícími profesemi i pracovními kolektivy. V etapě, kterou daný klient prochází, hledáme společně příležitosti ke změnám. Součástí je senzibilizace, reflexe tématu, transfer do života, hledání možnosti realizovat změnu.

poradenství, doprovázení, koučink, terapie

Různé etapy života mají své výzvy, svá „otevřená okna příležitosti“. Se svými klienty se snažím nalézat tyto možnosti a využít jich. Hledám formy vhodné pro každého klienta, mohou být proměnlivé v průběhu práce. Zaměřuji se zejména na krátkodobou terapii s důrazem na výsledek. Člověka vnímám v celé jeho šíři osobnosti, pokud je s tím srozuměn také v kontextu celého rodinného spektra, minulosti i současné reality.