psychoterapeutka – lektorka

Výcviky, kurzy, semináře

Nabízím realizaci seminářů, kurzů, výcviků. Témata zahrnují rozvoj dovedností, které napomáhají zvýšení kvality osobního života a vztahů.

Jsme lidmi vztahů, do vztahů se rodíme, vztahy vytváříme, vztahy nás vedou k úspěchu a pocitu naplněného života. Náš osobní rozvoj je provázán se vztahovou stránkou osobnosti. Nabízím pohled bio-psycho-socio-spirituální.

Všechna témata byla již realizována a mohou být modifikována pro potřeby klientů.

RODINA

A. VÝCHOVA

B. VZTAHY V RODINĚ

C. ROZVOJ OSOBNOSTI

ŠKOLA – žáci a pedagogové

Interaktivní semináře využívají technik prožitkového vyučování, dramatizací, práce ve skupinách, komunitním, komunikačním kruhu. Zahrnují hodnotovou reflexi, transfer do života, praktickou aplikaci, pro pedagogy didaktický rozbor modelových situací. Vycházejí z mnohaleté praxe.

A. PRO ŽÁKY

B. PRO PEDAGOGY

PRACOVNÍ KOLEKTIVY, POMÁHAJÍCÍ PROFESE, NNO

A. MĚKKÉ DOVEDNOSTI

B. ŘEŠENÍ SPECIFICKÝCH SITUACÍ