psychoterapeutka – lektorka

Témata

Vycházím z oblasti psychologie, pedagogiky, popř. teologie. Rozsah témat je odpovědí na potřeby klientů, témata jsou rozmanitá a často modifikována, kombinována. Stejné téma může být využito pro rozdílné skupiny, v tom případě je upraveno, modifikováno pro potřeby klientů. Mohu pracovat s malými kolektivy, s kolektivy o stovkách účastníků, včetně kolektivů dospívajících nebo dětí. Liší se formami práce, je možné zachovat obsah. Moje práce je postavena na dialogu se zadavatelem, klientem.

rodina, páry, vztahy

Rodina je základem našeho života, z ní vycházíme, provází nás celým životem. Neseme si z rodiny řadu daností, zkušeností, schopností. Některé z nich nás posilují, jiné oslabují. Nikdy není pozdě vyladit to, co je třeba, v mé rodině. Vztah s partnerem je primárním vztahem, vztahy s dětmi, sourozenci ovlivňují náš pocit naplnění, spokojenosti, úspěšnosti v životě.
Společně se vydáváme na cestu harmonizace vztahů, osvojení nových kompetencí.

školy a žáci

Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života.

Charlie Chaplin

Investice do dětí, školství je investicí do naší budoucnosti. Duše pedagoga nestárne. Být učitelem není jen povolání, ale poslání. Probudilo se v nás ve chvíli, kdy člověk zaslechl první dětskou otázku PROČ

pracovní kolektivy, pomáhající profese

Spokojenost v profesi je podstatná pro celkovou kvalitu našeho života. Odráží se v naší rodině, ve vztazích v našem okolí. Pomoc nabízí interaktivní semináře, výcviky. Lze je doplnit workshopy, dramatizacemi, testy sociálního chování, typologií, nebo stavěním modelových situací pracoviště nebo rodiny (pokud souvisí s projevy klienta na pracovišti).

rozvoj osobnosti

Čas nikdy nezůstává stát. Současnost není srovnatelná s naší minulostí. To, kým jsme byli včera již není naše současná realita. Pokud je, nezastavili jsme se v růstu? Reflexi života máme provádět minimálně jednou za půl roku? Zdá se to moc? Není to naopak málo? Jak často navštívíme kadeřníka? Jak často se věnujeme jídlu, cvičení? Náš duchovní a duševní rozvoj si zaslouží minimálně tolik pozornosti. Netroufneme si vyjít na ulici s neupraveným tělem. Troufáme si vyjít mezi lidi s nenaladěnou psychikou? Neupravené vlasy, nebo rozmrzelá mysl, co natropí víc škody?