psychoterapeutka – lektorka

Poradenství, doprovázení, koučink, terapie

Individuální klienti

Život nám klade otázky. Naučme se na ně odpovídat. Život nám klade překážky. Naučme se je překonat a využít jich k růstu.

A. Poradenství

Hledání a nacházení správné cesty a smyslu života někdy potřebuje pohled z venku. Nevidíme věci ve stínu, v podvědomí, máme zvyky, techniky, které nám v životě nepomáhají, způsobují nevyhovující, ustálené vzorce chování. Ty se projevují v rodině, práci, prostředí našeho života, které nám nevyhovuje.

Osobnostní rozvoj

Pocit uspokojení, úspěchu, je ukryt v osobní rovině každého z nás.

Co chci? Kdo vlastně jsem? Proč se mi děje to, co se mi děje? Co mi nevyhovuje? Co chci změnit? Jakou dovednost potřebuji doplnit? Proč se cítím tak, jak to vnímám? Jaké poselství mi posílají emoce? Může mou nynější realitu ovlivnit rodina, dětství? Co mohu změnit a jak to udělat? Jsou věci, které je třeba přijmout? Jak zacházet se stresem?

Traumata přítomná v mém životě… Opakující se vzorce chování… Cesta k trvalému úspěchu, trvalým vztahům, nalezení svého povolání, poslání, hodnot…

Po čem toužíte vy? Jaké jsou kroky, které je potřeba udělat nyní? Kdo vlastně jste Jaké zdroje máte k dispozici? Z jaké reality vycházíte?

Nejčastější témata: přijetí sebe, sebeúcta, komunikace, pozitivní hodnocení sebe a druhých, úspěch a cesta k němu, práce s traumaty, se stresem

Vztahy v rodině, na pracovišti

Jsme lidmi vztahů. Ovlivňují náš pocit úspěchu, přijetí sebe, štěstí, pohody, kvality života. Často víc, než si myslíme. Investujeme do krásných šatů, aut, kadeřníka, fyzioterapeutů, kosmetiky. Ale jedna z nejpodstatnějších věcí často zůstává stranou. Proč? Není vidět, je v zóně stínu. Fungující vztahy jsou samozřejmostí, bolí až ty ohrožené. A bolí hodně. Podle mých klientů víc než zlomená noha, bolavý zub…

Investovat do vztahů se vyplatí. Někdy pomůže nezaujatý pohled zvenčí, někdy pomůže rada, odborný pohled, zkušenost, vyslechnutí…

Nejčastější témata: Párový vztah, manželství, vztahy rodič dítě, mezigenerační vztahy v rodině, vztahy na pracovišti, řízení týmu…

Lze využít kombinace s jinými metodami, koučink, mentoring, terapie, stavění rodinných systémů apod.

B. Doprovázení-profesionální (individuální, skupinové)

Od našeho narození jsme v různých etapách našeho života doprovázeni jiným člověkem. Ať už to je chvíle, kdy se rodíme, učíme se chodit, vstupujeme do školy, připravujeme se na různá povolání, řešíme nečekané nebo náročné situace života. Termín doprovázení byl původně nejvíce spjat s etapou ukončení života, umíráním. Již mnoho let je součástí sociální i odborné práce v různých pomáhajících profesích.

Laickým doprovázejícím se může stát kdokoliv z nás, prostě proto, že je nablízku, že má důvěru apod.

Profesionální doprovázení bývá realizováno tím, kdo je odborníkem v souvislosti s oblastí, které se doprovázení týká, pedagogická, psychologická, sociální, duchovní či jiná oblast. Jedná se o učitele, psychologa, terapeuta, sociálního pracovníka apod. Je vždy zacíleno a časově omezeno. Jak uvádí V. E. Frankl, často se jedná o situace, kdy člověk není sám schopen směrovat svůj život k budoucnosti, ke smyslu. Podle mé zkušenosti velmi vhodnou příležitostí doprovázení je období zpracování traumatického zážitku, ať už se jedná a doprovázení skupinové, nebo individuální.

Individuální doprovázení: vážná nemoc, úmrtí v rodině, ztráta zaměstnání, rozvod, rozchod…

Skupinové doprovázení: období dospívání (realizováno pro Centra náhradní rodinné péče), náhlé úmrtí v rodině (podpůrná skupina vdovy), rizikový životní styl (realizováno pro dospívající), post abortivní syndrom a jeho důsledky.

C. Terapie (systemická, terapie smíření v rodině)

Systemická terapie vychází z předpokladu, že každý člověk je jedinečný. Rozhodnutí, posuzování vhodnosti, správnosti jeho životní cesty je na straně klienta. Zodpovědnost za cestu a rozhodnutí ke změně je také na něm. Je terapií krátkodobou, zaměřenou na výsledek. Cílem terapeuta, (poradce, doprovázejícího): rozpoznat potřebu, se kterou klient přichází a pracovat na jejím naplnění. Terapeut má znalosti o metodách terapeutického rozhovoru – léčbě a účinku slova. Klient určuje obsah i rozsah rozhovoru. Terapeut dohlíží, aby se terapie zabývala daným tématem, potřebou, očekáváním. Klient je ten, který posuzuje, jestli se tak děje, jestli mu spolupráce s terapeutem přináší užitek. Metody terapie jsou doplňovány technikami potřebnými pro zaměření k cíli klienta, rodinnými systémy, jinými terapeutickými metodami podle jeho zájmu.

Přínos pro klienta:

Jakou volím formu práce s klienty:

Respekt k osobnosti druhého, jeho cestě, jeho pohled na svět Věřím, že každý z nás v sobě skrývá mnoho hluboké moudrosti, pomáhám ji nalézat. Snažím se pomoci klientovi nalézt pevnou půdu pod nohama a sílu k samostatnému rozhodnutí a k životu.
Jsem zvyklá pracovat sama na sobě a vím, jak je to těžké, ale zároveň posilující a osvobozující. Pocházím z náročného rodinného prostředí a velmi dobře znám rizika. Mám ráda lidi, fandím jim a těší mne být na straně klienta, poskytnout mu přijetí, ale zároveň reflexi a pomoc v oblastech, kde touží po změně.

Nejčastější témata: vztahy v rodině. vyladění vztahů. zkvalitnění. profesní růst a harmonizace rodiny. výchovné problémy. mezigenerační vztahy. sourozenecké a rodinné konstelace. úzkostné stavy. práce se stresem. trauma. konflikty-řešení, předcházení

Ceny se upravují podle dohody. Jedna konzultace obvykle trvá 50 minut. V případě páru, rodiny, kombinace více témat lez sjednat delší časovou dotaci.

D. Koučink profesional – profesní a osobnostní

Možná nepotřebujete nové terapeuty, neomylné učitele. Možná stačí jen otevřít dveře vlastní moudrosti, kterou již máte v sobě. Možná stačí jen najít cestu ke svému JÁ, své vnitřní síle. Koučink nenabízí odpovědi, nabízí podporu v hledání té nejlepší cesty k Vašemu cíli.

I. Osobnostní koučink

Pocit uspokojení, úspěchu, je ukryt v osobní rovině každého z nás. Jaký je úspěch, po kterém toužíte vy? Která výzva nyní leží před vámi? Jaké jsou kroky, které vyžaduje? Jaké zdroje máte k dispozici? Z jaké reality vycházíte?

Osobnostní koučink je cestou k naplnění osobního potenciálu, který je doprovázen pocitem uspokojení, úspěchu i osobní pohody. Napomáhá poznat svou osobnost, akceptovat ji a využít její pozitivní stránky ke zvýšení kvality života ve všech oblastech (schopnosti, dovednosti, vztahy, i profesní úspěch). Využívány mohou být také metody NLP, vizualizace, řízené meditace.

Lze využít v kombinaci s jinými metodami, poradenství, terapie, stavění rodinných systémů apod.

II. Koučink týmu (firma, organizace, škola)

Profesní koučink týmu je zaměřen na nové výzvy a úkoly, které leží před Vámi v oblasti Vašeho profesního rozvoje, v oblasti rozvoje týmu. Koučink nenabízí odpovědi, pomáhá najít cestu k Vaší vnitřní síle, kompetencím, dovednostem i schopnostem, které můžete využít v profesním rozvoji, v týmové spolupráci, rozvoji firmy, organizaci.

Pomoc v hledání té nejlepší cesty k Vašemu cíli nabízí profesní koučink: vedení. motivace. řízení. řešení. sdílení. role. kompetence. schopnosti. dovednosti. spolupráce. delegování. efektivita. úspěch.

Pocit uspokojení, úspěchu, je potřebou každého z nás. Proč ji nenaplnit?

Investovat do vztahů se vyplatí. Někdy pomůže nezaujatý pohled zvenčí, někdy pomůže rada, odborný pohled, zkušenost, vyslechnutí…

Nejčastější témata: Párový vztah, manželství, vztahy rodič dítě, mezigenerační vztahy v rodině, vztahy na pracovišti, řízení týmu…

Lze využít kombinace s jinými metodami, koučink, mentoring, terapie, stavění rodinných systémů apod.